MAGGI

FoodLIFESLTYLE

แม็กกี้ ท้าลองความอร่อยใส่ใจสุขภาพ ใหม่! แม็กกี้ ซอสปรุงอาหารและซอสหอยนางรม สูตรลดโซเดียม

จากวิถีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ส่งผลให้คนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เน้นความสะดวกและรวดเร็ว จนอาจทำให้ได้รับสารอาหารบางชนิดในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปในแต่ละวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โซเดียม”

Read More