ManpowerGroup

BUSINESS

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ตอบรับการขยายตัวของตลาด GO GREEN

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย (ManpowerGroup Thailand) ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมตอบรับกับการขยายตัวของธุรกิจ

Read More