MarketHubAsia2023

OTHER

MarketHub Asia 2023 ปฏิวัติอนาคตวงการ: วางแผนทิศทางท่องเที่ยวทั่วโลกเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา งาน MarketHub Asia 2023 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยบริษัท Hotelbeds ได้จุดประกายการพูดคุยที่ผสานรวมความหลากหลายในเชิงลึกระหว่างผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทาง

Read More