MelissaTan

LIFESLTYLE

Of Labyrinths & Shields : นิทรรศการเดี่ยว โดย เมลิซา แทน (Melissa Tan)

ในตำนานเทพเจ้ากรีก เขาวงกตเป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนที่สร้างขึ้นโดยเดดาลัส ผู้สร้างในตำนาน ที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นไว้สำหรับควบคุมกักขังมินะทอร์ (Minotaur) สัตว์ประหลาดที่มีศีรษะเป็นโค มีกายเป็นคน การออกแบบของเขาวงกต

Read More