โครงการ Microsoft APAC Enabler ช่วยผู้พิการ 110 คน ใน 6 ประเทศ จับคู่เข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม หลังเริ่มโครงการเพียง 7 เดือน

นับตั้งแต่โครงการ Microsoft APAC Enabler เปิดตัวไปเมื่อ 7 เดือนก่อน ผู้พิการ 16 คน ได้รับโอกาสในการทำงานทั้งแบบเต็มเวลา การฝึกงาน การเข้ารับการสอนงาน[i] และการฝึกอบรม[ii] ผ่านโครงการดังกล่าว โดยมีผู้พิการกว่า 110 คนที่อยู่ระหว่างการจับคู่ความชำนาญกับงานหน้าที่ต่าง ๆ

Read more