Midea

BEAUTY

Midea ยกระดับวิถีการอาบน้ำ สู่การบำรุงผิวพรรณ

สภาพอากาศที่ร้อนจัดและเต็มไปด้วยมลภาวะในปัจจุบัน เพิ่มความอ่อนล้าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดเวลา และทำให้ผิวหนังซึ่งเป็นปราการด่านแรกถูกทำร้ายโดยตรงจากการต่อสู้กับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ส่งผลให้ชั้นผิวหนังเสื่อมถอยและเป็นสาเหตุ

Read More