MiracleOfCandle

LIFESLTYLE

หนึ่งเดียวในโลก ประติมากรรม Miracle Of Candle มหัศจรรย์เทียนพรรษา

ประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งในงานบุญวันเข้าพรรษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี สืบทอดภูมิปัญญา ความศรัทธา และความสามัคคีของชุมชนต่อเนื่องอย่างยาวนาน ด้วยผลงานแสนวิจิตรตระการตาจนได้รับการกล่าวขานอย่างแพร่หลาย

Read More