MitsubishiElectric

OTHER

มูลนิธิมิตซูบิชิ – Mitsubishi Electric สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย มอบโอกาสทางการศึกษา ปีที่ 7

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย โดย นายเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมนำถวายเงินสนับสนุนที่ได้จากการ

Read More