MOCABANGKOK

OTHER

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ร่วมกับ MOCA BANGKOK เชิญชมนิทรรศการศิลปะสุดพิเศษ

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) เปิดพื้นที่สำหรับเด็กไฟ-ฟ้าคลาสศิลปะของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ในการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะสุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม”

Read More