modernformfurniture

OTHER

โมเดอร์นฟอร์ม สานต่อการเป็นผู้ให้ ส่งมอบโลหิตให้สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์ต่อสังคมผ่านโครงการ ‘โมเดอร์นฟอร์ม ปันฝันปันรัก Blood Donation’ สนับสนุนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการสร้างความตระหนักและเพิ่มปริมาณโลหิต

Read More