Naffiti เปิดตัวโปรแกรมแบ่งปันผลกำไรจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 100% กับผู้ถือเหรียญ $NAO

Naffiti ซึ่งเป็นตลาดกลาง NFT ระบบ gasless ที่ควบคุมโดย DAO แห่งแรก เปิดตัวโปรแกรมแบ่งปันผลกำไรจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับผู้ที่ถือเหรียญ governance token ของ Naffiti ที่ชื่อว่า $NAO

Read more