NetApp สร้างปรากฏการณ์ “ไฮบริดคลาวด์อัจฉริยะ” จากทฤษฎีสู่โลกแห่งความเป็นจริง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมองค์กรด้านไอทีทั้งหลายถึงมอง “ไฮบริดคลาวด์” เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต จากข้อมูลของบริษัทวิจัยด้านการตลาดอย่าง IDC ได้มีการระบุว่า มีองค์กรจำนวนมากกว่า 65% ย้ายมาใช้ไฮบริดคลาวด์ก่อนปี 2016 เสียอีก

Read more