“ครัวเพื่อชุมชน” ส่งต่อมื้ออิ่มแบบยั่งยืนให้ชุมชน กับหลักความคิด “แบ่งปัน” No One hungry

Haoma สานต่อ “ครัวเพื่อชุมชน” ส่งต่อมื้ออิ่มแบบยั่งยืนให้กับชุมชน กับ หลักความคิด “แบ่งปัน” No One hungry ทุกคนต้องอิ่ม เราจะไม่ทิ้งให้ใครต้องหิวโหย

Read more