OnceUponAHair

LIFESLTYLE

ตื่นตากับ Once Upon A Hair – กาลครั้งหนึ่งของผม นิทรรศการ ‘ผม’ จากอดีตถึงปัจจุบัน

จากโซงโขดง ดอกกระทุ่ม ผมปีก มหาดไทย จนผ่านเข้าสู่ยุคนางสาวไทย ทรงเพชรา (เชาวราษฎร์) หรือทรงฟาราห์ คนไทยเปลี่ยนลุคของตนเองตามยุคสมัย และตามอิทธิพลของโลก

Read More