บจ.พีเอ็ม 80 สนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน สู้ภัย COVID-19

มูลนิธิประยุทธ – สุวิมล มหากิจศิริ และบริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด จัดโครงการ “P80 ร่วมภัยสู้ COVID-19” มอบนวัตกรรมสมุนไพร P80 Natural Essence (สมุนไพรสกัดจากลำไย 100%) ที่มีวิตามินซีสูง ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน จำนวน 1,000 ขวด ให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

Read more