อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยม PATA Grand Award ประจำปี 2563 ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

YAANA Ventures ผู้ดำเนินงาน อนุรักษ์ คอมมูนิตี้ ลอดจ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลใหญ่ PATA Grand Award ประจำปี 2563 ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สุดยอดรางวัลท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากสมาคมส่ง​เสริม​การท่อง​เที่ยวภูมิภาค​เอ​เชีย​แปซิฟิก

Read more