การศึกษาใหม่ของ Pearson ระบุว่าทักษะของมนุษย์เป็น “ทักษะอันทรงพลัง” ซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดงานหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Pearson บริษัทด้านการเรียนรู้ชั้นนำของโลกได้เปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกในปัจจุบันคือทักษะของมนุษย์ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ ๆ กำลังปรับเปลี่ยนโลกของการทำงานไปจนถึงปีค.ศ. 2026 ก็ตาม

Read more