คาร์เทียร์รังสรรค์เรือนเวลา PEBBLE-SHAPED WATCH ขึ้นอีกครั้ง โดยผลิตเพียง 150 เรือนเท่านั้น

คาร์เทียร์ เปิดตัวเรือนเวลา Pebble-Shaped Watch อีกครั้ง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โดยผลิตเพียง 150 เรือนเท่านั้น จากเรือนเวลารุ่นแรกจนถึงรุ่นล่าสุด คาร์เทียร์ได้สืบสานบทสนทนาพิเศษอย่างต่อเนื่องกับกลุ่มคนรักนาฬิกา

Read more