เอาชนะการต่อสู้กับโรคเส้นประสาทในผู้ป่วยเบาหวาน

ก่อนที่จะถึงวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565 พีแอนด์จี เฮลท์ (P&G Health) ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หลากหลายสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงในระดับโลก พร้อมด้วยผู้ประกอบวิชาชีพด้านบริการสุขภาพจากทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

Read more