ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส เปลี่ยนชื่อเป็นเวอร์ซูนี

ฟิลิปส์ โดเมสติค แอพพลายแอนเซส (Philips Domestic Appliances) ได้ประกาศการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเวอร์ซูนี (Versuni) การเปลี่ยนชื่อใหม่นี้เป็นก้าวต่อไปหลังจากที่ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนดังกล่าวนี้ได้แยกเป็นอิสระ

Read more