ศศินทร์ ร่วมกับ SCGC เฟ้นหาสุดยอดทีมไทย “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2023”

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC  ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ผนึกกำลังจัดการแข่งขัน

Read more