แอมเวย์ส่งเสริมวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เอาใจสายเพลนต์เบสด์ในวันวีแกนโลก

ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของคนในสังคมต่างให้ความสนใจและตระหนักต่อการเลือกสรรอุปโภคบริโภคอาหารและสินค้าที่มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และศีลธรรม จึงเป็นที่มาของกระแสหรือเทรนด์ วีแกน

Read more