น้ำมันพืช เพลิน ผุดโครงการเพื่อสังคม Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า”

สวีท มีท (ประเทศไทย) และน้ำมันพืช เพลิน เปิดกิจกรรมเพื่อสังคม ผุดโครงการ Plearn Feed the Future x FOOD FOR GOOD “เพลิน..กับอนาคตที่ดีกว่า”   ร่วมสนับสนุนโครงการ FOOD FOR GOOD มูลนิธิยุวพัฒน์

Read more