แม้ใจจะบาง แต่ความหวานน่ะเต็มร้อย กับ “หวานร้อย (Please)” เพลงรักของคนคลั่งรัก จาก “ไดเอจ” di age

การรวมตัวกันของเหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกในวง ประกอบไปด้วย สไปรท์ – วรวลัญช์ น้อยกมล (ร้องนํา), หมิง – อภิวิชญ์ ดีไพโรจน์สกุล (กีตาร์), เต็ง – วัชรพงษ์ บัวดี (เบส)

Read more