กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการ “สืบสานสร้างสรรค์ผสานอัตลักษณ์ภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท ได้แก่ เสื้อผ้าแปรรูป ผ้าผืน, ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more