การตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

‘Prevention is better than cure’ หรือ “การป้องกันไว้ดีกว่าแก้” นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ (หมอแอมป์) นายกสมาคมแพทย์ฟื้นฟูสุขภาพและส่งเสริมการศึกษาโรคอ้วน กรุงเทพ (BARSO) และประธานคณะผู้บริหาร

Read more