UNDER ARMOUR เฉลิมฉลองผลงานและแนวคิดของชาว LGBTQ+ ออกคอลเลกชัน Pride 2021 ตอกย้ำจุดยืนสนับสนุนนักกีฬาทุกคนอย่างเท่าเทียม

Under Armour จับมือกลุ่มนักกีฬาและเพื่อนร่วมทีมในนาม UNIFIED ออกแบบคอลเลกชันสุดพิเศษ Pride 2021 ที่พาเราย้อนมองประวัติศาสตร์การเรียกร้องสิทธิของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ และยืนยันคุณค่าของแบรนด์คือ “Stand for Equality” ที่จะสนับสนุนนักกีฬาทุกคนอย่างเท่าเทียม

Read more