LH Bank มุ่งสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ชูแอป “Profita และ LHB You” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้านการเงินและการลงทุนครบวงจร

LH Bank เดินหน้าสู่การเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้านการเงินและการลงทุนครบวงจร ชูแอปพลิเคชัน “Profita และ LHB You” ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์

Read more