“ทิสโซต์” (Tissot) อวดโฉมนาฬิกาคอลเลกชั่นยูนิเซ็กส์ “พีอาร์เอ็กซ์ 35 มม.” (PRX 35MM)

สร้างสรรค์สไตล์ให้โดดเด่นและเป็นตัวเองด้วยนาฬิกาเรือนโปรดไปกับแบรนด์ “ทิสโซต์” (Tissot) ที่หลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการนำคอลเลกชั่น “พีอาร์เอ็กซ์” (PRX) ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปี 1978 กลับมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้ง

Read more