พีทีที สเตชั่น สร้างโอกาสสู่ชุมชน ผ่านกิจกรรม PTT Station Matching Day 2023

พีทีที สเตชั่น เดินหน้าสร้างโอกาสในการสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ผ่านการจัดกิจกรรม PTT Station Matching Day 2023 มหกรรมการหาพื้นที่ทำธุรกิจในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เพื่อสร้างรายได้ให้ SME  โดยเปิดโอกาสให้คู่ค้า

Read more