1 ใน 2 ของผู้ป่วยเบาหวานต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปลายประสาทอักเสบ[1] ตลอดช่วงชีวิต

พีแอนด์จี เฮลท์ (P&G Health) ได้ประกาศแคมเปญ “Put Life Back in Your Hands” ใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก่อนถึงวันเบาหวานโลกประจำปี 2565 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ

Read more