กิกะ​บิต​อีเทอร์​เน็ต​สวิ​ทช์ ใหม่​ล่าสุด​จาก​ Red Lion ช่วย​ให้​งาน​ตั้ง​ค่า​ง่าย​ขึ้น ด้วย​ประสิทธิภาพ​สุด​แกร่ง​ พ​ร้อมฟีเจอร์​ความ​ปลอดภัย​สุด​แน่น​หนา

N-Tron® Series NT5000 สวิ​ทช์อุตสาหกรรม​ ควา​มเร็ว​ระดับ​กิกะ​บิต​ รุ่น​ใหม่​ล่า​สุด​ จาก​ Red Lion สร้าง​มาตรฐาน​ใหม่ให้​กับ​เน็ตเวิร์ค​อุตสาห​กร​รม​ ด้วย​สมรรถนะ​ ควา​มน่า​เชื่อ​ถือ​ ใช้​งาน​ง่ายและ​ฟีเจอร์​ความ​ปลอด​ภัย​ที่​ออกแบบ​เพื่อ​ให้ระบบ​เน็ต​เวิร์ค​

Read more