RefundLove

ENTERTAINLakorn

ความรักก่อตัว! เมื่อ “ทริปปลอบใจ” กลายเป็น “ทริปปล่อยใจ” รักนี้ต้องชำระ ( Refund Love )

เดินทางมาถึงเรื่องของสองหนุ่ม “ธีร์ -ธีร์จุฬา วรรณธนะไวกูณฐ์” และ “มาวิน – อัครดนัย พุทธาโภคาทรัพย์” แล้ว สำหรับซีรีส์วาย แนวโรแมนติกคอมมาดี้เรื่อง “รักนี้ต้องชำระ” ( Refund Love ) หนึ่งในโปรเจกต์ “My Universe The Series รักเราเท่าจักรวาล”

Read More