RegionalAwards

OTHER

KBTG กวาด 6 รางวัลด้านเทคโนโลยีและบุคลากรจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย

KBTG คว้า 6 รางวัลในเวทีระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร พร้อมประกาศเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในระดับอาเซียนภายในปี 2568 ด้วยการยกระดับกระบวนการและปฏิบัติการภายในองค์กร การดูแลบุคลากร ผู้เป็นกุญแจสำคัญสู่ทุกความสำเร็จ

Read More