เล่าเรื่อง ‘ความเท่าเทียม’ เมื่อ #RespectEveryone คือหนึ่งใน Core Value ขององค์กรในยุคสมัยแห่งความหลากหลายทางเพศ

ข้อมูลที่น่าสนใจของ HR trend 2021 ได้พูดถึงเรื่องการสร้างองค์กรให้เป็นพื้นที่ที่เปิดรับความหลากหลาย ของพนักงาน ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ วัฒนธรรม พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบการณ์  รวมถึงเพศ ซึ่งในโอกาสเดือนมิถุนายนที่เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ

Read more