วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) จัดงาน RICE Open House 2023 “Turning Your Passions To Be Global Professions”

ได้เวลามาเปิดบ้านปลุกฝันคนรุ่นใหม่ เรียนรู้อาชีพที่ชอบพร้อมเติมเต็มประสบการณ์ในระดับโลกไปกับ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ (RICE) จัดงาน RICE Open House 2023 “Turning Your Passions

Read more