บอกต่อ 7 ทิปส์ใช้ทวิตเตอร์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น #SaferInternetDay

ทวิตเตอร์มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการบทสนทนาสาธารณะ และเพื่อให้สอดคล้องกับธีม Together for a better internet ของ #วันการใช้อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยขึ้น ในปีนี้ ทวิตเตอร์จึงอยากเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมมือกันเพื่อทำให้อินเทอร์เน็ต

Read more