ฉลองความสำเร็จ โครงการ Safety Delivered Forum 2022 สู่อนาคต โดย UPS และ The UPS Foundation

งาน Safety Delivered Forum 2022 จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมูลนิธิ ป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย (AIP Foundation) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ถนนดินสอ เขตพระนคร

Read more