SCGC เดินหน้า Green Innovation ตอบรับเทรนด์พลาสติกเพื่อโลกยั่งยืน แจ้งเกิด SCGC GREEN POLYMER ในเวทีโลก K 2022

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในระดับภูมิภาคที่มุ่งสร้างการเติบโตแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืน เผยว่า นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Innovation ที่นำไปโชว์ศักยภาพในเวทีโลก K 2022

Read more