AIS คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

AIS ได้รับรางวัล SEA GOLD MIKE Award หรือรางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง จากเวที MIKE Award 2022 โดย สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม

Read more