เม็ดอัลไลแอนซ์ขึ้นแท่นผู้นำวงการบอลลูนเคลือบยาในสหรัฐ เปิดรับผู้ป่วยคนแรกในสหรัฐเข้าโครงการวิจัยเซลูชัน เอสแอลอาร์

โครงการเซลูชันฟอร์ไอเอสอาร์ (SELUTION4ISR) ซึ่งศึกษาประสิทธิภาพของเซลูชัน เอสแอลอาร์ (SELUTION SLR™) เพื่อหาข้อมูลประกอบการขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

Read more