การประชุม Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 2 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลของเซี่ยงไฮ้

ในการประชุม Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ได้ระบุว่า เนื่องจากการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเป็นเทรนด์การพัฒนาที่สำคัญ เซี่ยงไฮ้จึงมุ่งมั่นสร้างเมืองดิจิทัล

Read more