MG ZS สมาร์ทคาร์ที่เปลี่ยนรถให้กลายเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจ

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดมุมมองการใช้งาน MG ZS รถยนต์สมาร์ทคาร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายให้กลายมาเป็นผู้ช่วยที่รู้ใจ

Read more