ศิลปะร่วมสมัย ไท ควัน (TAI KWUN CONTEMPORARY) ขอเสนอนิทรรศการ Myth Makers—Spectrosynthesis III

ศิลปะร่วมสมัย ไท ควัน (Tai Kwun Contemporary) ภูมิใจเสนอ “Myth Makers—Spectrosynthesis III” หนึ่งในผู้บุกเบิกนิทรรศการนำเสนอมุมมองของกลุ่ม LGBTQ+ ในฮ่องกง งานจัดขึ้นที่ฮ่องกงระหว่าง

Read more