S.Pellegrino จับมือ Food For Soul ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในวงการอาหาร

เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ S.Pellegrino จึงมุ่งเน้นความพยายามและทุ่มเททรัพยากรไปที่กิจกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารที่มีความรับผิดชอบซึ่งให้ความสำคัญกับปัญหาอาหารเหลือทิ้ง

Read more