นิทรรศการเดี่ยวโดย สุบรรณกริช ไกรคุ้ม

ศิลปินสร้างผลงานขึ้นโดยใช้กรรมวิธีแบบจิตรกรรมไทยโบราณ  คือการสกัดสีฝุ่นจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แร่ เปลือกหอย พืช เป็นต้น ทำให้สีที่ปรากฎในงานมีเอฟเฟคสวยงามเฉพาะตัว โดยสร้างสรรค์ลงบนแผ่นไม้สักเกิดเป็น

Read more