ร่วมเปิดประสบการณ์ศิลปะ กับนิทรรศการ เดือนสลัว กลัวสลาย by STUX2 The Srinakarian Artibition Series

ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์ศิลปะ กับนิทรรศการชุด Srinakarian Artibition (ศรีนคเรี่ยน อาร์ติบิชั้น)

Read more