สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls เชิญชวนคนไทยรวมพลังร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สโมสรซอนต้า กรุงเทพ 1  จัดงาน “Stop Violence Against Women and Girls” รวมพลังคณะกรรมการ สมาชิก ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เชิญชวนคนไทยทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Read more

สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 จัดงาน Stop Violence Against Women and Girls

“สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี” : ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และ พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ จัดงาน “Stop Violence Against Women and Girls”

Read more