STRATACACHE ตั้งสำนักงานใหญ่ประจำเอเชียแปซิฟิกแห่งใหม่ในสิงคโปร์

STRATACACHE ประกาศการตัดสินใจเปิดสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคแห่งใหม่ในสิงคโปร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการตลาดในเครือ STRATACACHE รวมทั้ง Scala ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสำนักงานใหม่ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางถึง 3,100 ตารางฟุตนี้

Read more