คณะกรรมการรางวัล Sunhak Peace Prize เปิดรับรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลครั้งที่ 5

รางวัล Sunhak Peace Prize ยกย่องเชิดชูบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพและสวัสดิภาพเพื่อคนรุ่นหลัง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงความสำเร็จในสามด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

Read more